Naše pobočky jsou pro potřeby servisu a pro výdej e-shopových objednávek OTEVŘENY. Otevřeny jsou všechny naše pobočky od 9:00 do 19:00h

Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „servisní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Upex investments s.r.o.

IČ: 02404982

DIČ: CZ02404982

se sídlem: Spálená 88/13, 110 00 Praha 1

zapsané u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219138

kontaktní údaje:

email: info@mobileko.cz

telefon 606 592 776

www.mobileko.cz

(dále jen „servis“)

 

 
SERVISNÍ PODMÍNKY
 
 1. Servisní Centrum není zodpovědné za případné ztráty na uživatelských datech souvisejících s výměnou paměťových karet, softwarových instalací a výměnou pevných disků. Zálohování date je v plné odpovědnosti zákazníka.
 2. Diagnostika je bezplatná.
 3. Trvání diagnostiky je od 1 do 3 pracovních dnů. Oprava bude dokončena do 14 dnů od přijetí přístroje do servisu. V případě absence potřebného náhradního dílu může být doba dokončení opravy prodloužena za souhlasu obou stran.
 4. Servis Mobileko si vyhrazuje právo odmítnout reklamační opravu pokud: zboží bylo použito nebo skladováno v rozporu s obecně známými pravidly používání; narušená či poškozená servisní pečeť; vada byla způsobena vnějším mechanických vlivem; objevením neznámého objektu uvnitř položky.
 5. Zákazník předpokládá možný risk kompletního nebo částečné narušení funkčnosti zařízení během procesu opravy, v případě hrubého porušení provozních podmínek (přítomnost či známky konduktivního kontaktu s tekutinou (koroze), mechanické poškození). V případě výměny dotykového skla od od LCD displeje, zákazník akceptuje risk možného částečné nebo úplné ztráty fungující dotykové kapacity displeje, vzhledem k tomu že povaha této opravy vyžaduje použití tepelného zařízení na displejový modul.
 6. Servisní centrum vzhledem k povaze zboží a zařízení - např ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání - neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Servisní centrum také v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná na médiích, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy, pokud není řečeno jinak.
 7. Po servisním zásahu do přístroje, jež je výrobcem certifikován jako voděodolný či vodotěsný servisní centrum nemůže zaručit následnou voděodolnost zařízení. Neboť servisním zásahem může být ona voděodolnost narušena.
 8. Záruční plnění nelze uplatnit na vady způsobené pádem (zářezy a odřeniny na těle přístroje), stejně tak v případě známek vlhkosti (postižení vodou (červené indikátory), oxidace desky).
 9. Záruka na náhradní díl činí minimálně 6 měsíců a 3 měsíce na pracovní úkon technika. Po uplynutí těchto lhůt nelze uplatnit reklamaci servisní opravy od okamžiku převzetí opraveného přístroje ve smyslu § 2114. a násl. občanského zákoníku. Po uplynutí těchto lhůt nelze uplatnit reklamaci servisní opravy.
 10. V případě ztráty dokladu o přijetí do servisu, bude zboží vydáno pouze na základě platného OP či pasu s případným písemným sdělením majitele zařízení.
 11. V případě nezájmu kupujícího o opravený výrobek bude postupováno dle reklamačního řádu - výrobek bude uschován nebo po 3 měsících a s předchozím informováním zákazníka zlikvidován.