Mobileko kurýr - Servisní podmínky

Obchodní podmínky Mobileko kurýra

1.

Tyto obchodní podmínky pro Mobileko kurýra (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Upex investments s.r.o.
IČ 02404982
DIČ CZ02404982
se sídlem Spálená 88/13, 110 00 Praha 1
zapsané u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219138
kontaktní údaje:
email info@mobileko.cz
telefon +420 606 592 776

www.mobileko.cz

(dále jen „zprostředkovatel“)

*2.

2.1

Zprostředkovatel uvádí, že nabízené vyzvednutí a doručení je zdarma servisní opravy je bezplatné, je li vyzvednutí a doručení na katastrálním území města Prahy. V případě nezastihnutí zákazníka doma po předchozí telefonické domluvě může být účtován poplatek za opakované doručení.

2.2

Pro bezplatný svoz a doručení v Praze je nutné, aby celková cena opravy dosahovala minimálně 1000 kč (jeden tisíc korun českých). V opačném případě bude účtován poplatek za svoz a doručení ve výši 300 kč. Bezplatný svoz nelze využít pro opravy typu - Diagnostika, Čištění po oxidaci a odblokování operátora.

2.3

Zákazník při předání mobilního telefonu obdrží od zprostředkovatele přijmový list, kde musí být vyplněno sériové číslo, faktický stav přístroje a popis žádané opravy. Každá strana obdrží po jedné kopii, podepsané oběma stranami.

2.4

Zákazník musí dbát, pokud to je to možné, aby telefon byl při předání zprostředkovateli nabitý na úroveň schopný otestování, jinak zprostředkovatel nenese zodpovědnost za funkčnost zařízení, a tento fakt zprostředkovatel uvede ve stavu zařízení do přijmového listu.

2.5

Zákazník je povinen celkovou cenu opravy uhradit buďto převodem, nebo prostředníkovi přímo v hotovosti, nebo kartou je li to technicky možné. Zakazník v tentýž moment obdrží od zprostředkovatele daňový doklad o uhrazení opravy.

 

3. 

Servisní Centrum není zodpovědné za případné ztráty na uživatelských datech souvisejících s výměnou paměťových karet, softwarových instalací a výměnou pevných disků. Zálohování date je v plné odpovědnosti zákazníka.