Víte proč se Váš iPhone dobíjí maximálně do 80%?

Je vám známo, že váš iPhone disponuje funkcionalitou, která umožňuje omezit maximální nabití baterie na osmdesát procent? Tato funkce je automaticky zapnutá aby zachovala co nejvyšší životnost Vaší baterie. Lze ji ale samozřejmě vypnout.

Zlepšení živostnosti

Při nabíjení nad osmdesát procent při zvýšené teplotě hrozí degradace baterie. Zkrátka, je-li vaším cílem prodloužit životnost baterie, měli byste zvážit omezení maximálního nabití.

iPhone 15

Nový model iPhone 15 přináší uživatelům podrobnější informace o stavu baterie v rámci sekce Baterie v aplikaci Nastavení. Jednou z nových funkcí je možnost omezit maximální nabití baterie na osmdesát procent celkové kapacity, což má za cíl prodloužit celkovou životnost baterie.

Náš technik zdůrazňuje výhody této funkce 

Omezit nabíjení na maximálně osmdesát procent je efektivní způsob, jak prodloužit životnost baterie vašeho telefonu. Lithium-iontové baterie, používané většinou smartphonů, se s časem degradují, a tento proces je urychlován vysokou teplotou a úplnými nabíjecími cykly.
Víte proč se Váš iPhone dobíjí maximálně do 80%?

Jaký je smysl?

Jestliže je vaším cílem zachovat co nejdelší životnost baterie, nastavení maximálního nabití na osmdesát procent se jeví jako rozumná volba. Avšak může se zdát paradoxní, že tím pádem využíváte pouze část dostupné kapacity. Takže co tedy dělat? Jaký je smysl uchovávat maximální kapacitu baterie, pokud ji nikdy úplně nevyužijete?

Je to o kompromisu

Výše uvedená otázka vede k zásadnímu úvodu, zda-li je vhodné upřednostňovat zachování maximální kapacity baterie před aktuálním využitím telefonu. Je to otázka kompromisu mezi snahou prodloužit životnost baterie a potřebou využívat telefon k běžným účelům. V praxi se tedy můžeme setkat s různými přístupy v závislosti na individuálních preferencích uživatele. Někteří uživatelé preferují využití celé kapacity baterie, aby zajistili nepřetržitou dostupnost telefonu po celý den. Naopak, jiní uživatelé, kteří většinu času tráví v kanceláři nebo doma, kde mají snadný přístup k nabíjecímu zařízení, mohou preferovat nastavení omezení maximálního nabití.

Životnost baterie můžete prodloužit i dalšími aspekty

Kromě nastavení maximálního nabití existují i další opatření, která mohou přispět k prodloužení životnosti baterie. Mezi ně patří například snížení jasu displeje, zkrácení času před vstupem do režimu spánku, využívání úsporného režimu, omezení notifikací a služeb založených na určení polohy a zamčení telefonu při nečinnosti.

V konečném důsledku je volba strategie nabíjení baterie a využívání telefonu subjektivní rozhodnutí každého uživatele. Nicméně je vhodné mít na paměti, že společnost Apple se snaží optimalizovat fungování svých zařízení, a proto nastavení výchozích hodnot nabíjení může být často nejlepší volbou. Přestože je péče o baterii nevyhnutelná, je možné využít různých opatření k prodloužení její životnosti. Zda-li se rozhodnete pro omezení maximálního nabití na osmdesát procent, nebo volíte jiný přístup, je na vás. Nicméně je důležité si uvědomit, že zachování zdravé baterie přispívá k optimálnímu využití vašeho zařízení.